Svalövs kommun

Förändrad miljötillsyn i torkans spår

Årets extrema torka har inneburit stora problem för många jordbrukare. Miljöförbundet har därför valt att göra vissa omprioriteringar i tillsynen en tid framöver.

Söderåsens miljöförbunds logotyp.

Miljömyndighetens uppdrag är både att granska verksamheter men även att ge råd och stöd.

- Mest miljönytta gör vi just nu genom att fokusera på råd och stöd, säger Ingrid Bornfeldt Persson chef för avdelning mark och miljö på Söderåsens miljöförbund.

Den löpande miljötillsynen på jordbruksföretag kommer att genomföras som planerat, men fokus kommer att ligga på dialog och på att stötta jordbrukarna i en svår situation snarare än på tillsyn av exempelvis olika dokumentationskrav. Genom att finnas på plats ute hos jordbrukarna hoppas miljöförbundet kunna fungera som ett bollplank, förebygga miljöproblem och medverka till lösningar innan problemen hunnit bli för stora.

För att underlätta ytterligare för dem som drabbats kommer miljöförbundet även under en tid att prioritera andra arbetsuppgifter än uppföljning av förbud satta på enskilda avlopp hos familjer som bedriver ett aktivt jordbruk.

För mer information, kontakta:
Ingrid Bornfeldt Persson
Chef för avdelning mark och miljö på Söderåsens miljöförbund
Tel: 0435-78 24 86

Charlotte Leander
förbundschef/miljöchef på Söderåsens miljöförbund
Tel: 0435-78 24 20

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun