Svalövs kommun

Olaga aktion mot kommunhuset

Idag på morgonen upptäcktes att Nordfront/Nordiska motståndsrörelsen utfört en aktion mot kommunhuset. Aktionen bestod av att de satt upp avspärrningstejp samt klistrat upp ett meddelande på entrén där de kritiserar och skuldbelägger lokal politik. Motsvarande aktion har bekräftats på flera orter i Skåne.

Svalvös kommuns logotyp "Boet".

- Vi ser mycket allvarligt på händelsen. När det upptäcktes så tog vi genast ner tejpen och meddelandet innan kommunhusets reception öppnade. Omedelbart anmäldes detta till polis som beslagtog materialet för eventuell spårsäkring, säger Niklas Schörling, kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare.

Till polisen anmäldes händelsen som olaga affischering, hets mot folkgrupp och olaga hot. Detta för att pröva vilka brott som anses vara begångna.

- Vi kommer att öka vaksamheten kring kommunhusets entré och se över besöksrutinerna. I samråd med politiken kommer vi också att försöka skapa oss en bild om händelsen kan kopplas till något specifikt ärende, säger Niklas Schörling.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta
Niklas Schörling, beredskaps- och säkerhetssamordnare
Tel: 0418-47 51 20

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun