Svalövs kommun

Boende flyttas efter skadedjursincident på äldreboende

Efter en incident med skadedjur på ett äldreboende i Svalövs kommun i helgen beordrade tillförordnad socialchef Stefan Larsson både räddningstjänst och personal från kommunens gata/parkavdelning till boendet för att komma tillrätta med bekymren.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Under onsdagsmorgonen fann personalen nya spår av skadedjur i ett närliggande rum och tillförordnad socialchef Stefan Larsson fattade då beslutet att under dagen evakuera sex boende från den aktuella avdelningen till kommunens korttidsboende. Deras anhöriga har informerats om flytten. Ytterligare skadedjursbekämpning sattes också omedelbart in.

- Det är ett beklagligt beslut men samtidigt helt nödvändigt. Det handlar om att trygga hälsa och säkerhet för de boende och att samtidigt undvika fortsatt arbete i en oacceptabel arbetsmiljö,
säger Stefan Larsson, tf socialchef.

- Jag delar förvaltningens uppfattning att det är ett nödvändigt beslut att evakuera men är samtidigt väldigt upprörd över att vi har hamnat i den här situationen, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Anneli Persson (S).

Det aktuella boendet har även tidigare i år haft problem med skadedjur men genom de åtgärder som då sattes in var bekymren tillfälligt avhjälpta. Den nu påtvingade flytten av boende ger fastighetsägaren möjlighet att en gång för alla få bukt med problemet.

- Jag kommer personligen att ta kontakt med ordförande i Svalövslokaler för att få till en snabb och den här gången permanent lösning, säger kommunstyrelsens ordförande
Jan Zielinski (S).

För mer information kontakta:
Stefan Larsson, tillförordnad socialchef
Telefon: 0418-47 50 20

Madeleine Moberg, vård- och omsorgschef
Telefon: 0418-47 53 85

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun