Svalövs kommun

Stenkastning mot kollektivtrafikens bussar

Under ett par kvällar i veckan har det förekommit stenkastning mot Skånetrafikens bussar i Kågeröd, vilket lett till att Skånetrafiken på onsdagskvällen valde att ställa in samtliga turer med linje 230 efter klockan 20.00 genom orten.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Svalövs kommun ser mycket allvarligt på stenkastningen som ägt rum. Detta beteende är helt förkastligt och kan åsamka skador/olyckor som inte kan förutses. All form av skadegörelse riktad mot Skånetrafikens bussar måste genast upphöra. Det inträffade är polisanmält.

Kommunen har kontakt med Skånetrafiken och andra berörda organisationer för att informera sig och diskutera den aktuella situationen.

Om du som kommuninvånare ser något som kan sättas i samband med stenkastningen så ber vi dig att kontakta polisen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun