Svalövs kommun

Nytt arbetsutskott och personalutskott

Nu är nya representanter till kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskott valda.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Det var på kommunstyrelsens extra sammanträde i måndags den5 november som följande politiska representanter valdes.

Arbetsutskottet
Angelie Fröjd (M), ordförande
Teddy Nilsson (SD), vice ordförande

Jan Zielinski (S), ledamot
Fredrik Jönsson (C), ledamot
Kim Hellström (SD), ledamot

Aase Jönsson (KD), ersättare
Ingrid Ekström (SD), ersättare
Anneli Persson (S), ersättare
Sara Billquist Selberg (L), ersättare
Wioletta Kopanska Larsson (SD), ersättare

Personalutskottet
Fredrik Jönsson (C), ordförande
Teddy Nilsson (SD), vice ordförande

Jan Zielinski (S), ledamot
Angelie Fröjd (M), ledamot
Kim Hellström (SD), ledamot

Eva Inhammar (C), ersättare
Ingrid Ekström (SD), ersättare
Anneli Persson (S), ersättare
Stefan Pettersson (M), ersättare
Wioletta Kopansska Larsson (SD)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun