Svalövs kommun

Stort tack till alla som deltog på mötet med gröna näringar

Svalövs kommun vill rikta ett stort tack till alla som deltog på mötet som arrangerades för lantbruks- och skogsnäringen som verkar i kommunen. Temat för kvällen var sommarens torka och problemen som följer med den. Platsen var Teckomatorps Folkets hus. Det var måndag kväll den 5 november och totalt lockade arrangemanget cirka 70 personer.

Foto från mötet med gröna näringar och med anledninga av sommarens torka.

- Sommarens torka har slagit hårt mot den gröna näringen i Svalövs kommun och hela landet och det var mot denna bakgrund som kommunen, i dialog med näringen, bjöd in till möte. Den stora uppslutningen visade att ämnet är viktigt och aktuellt och inte minst landshövdingens och länsöverdirektörens närvaro visar på Länsstyrelsens engagemang i denna viktiga fråga, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Landshövding Anneli Hulthén inledde kvällen.

Landshövding Anneli Hulthén.

Arrangemanget inleddes med mingel och mat och därefter startade landshövding Anneli Hultén och länsöverdirektör Ola Melin igång kvällen. Fokus för kvällen var på läget för den gröna näringen och hur den kan rusta sig inför framtidens allt mer extrema väderförhållanden.

Ämnen som tog upp var bland annat ”vad kan Svalövs kommun göra?”, ”vad har gjorts och vad är på gång från Länsstyrelsen”, ”Är det självklart att vi ska ha tillgång till svenskt livsmedel”. Det diskuterades också klimatförändringarnas påverkan på kort och lång sikt.

Kvällen avslutades med paneldiskussion.

Kvällen avslutades med en paneldiskussion med representanter från Sparbanken Skåne, Länsförsäkringar, räddningstjänsten, Söderåsens miljöförbund, Ewerman, Hushållningssällskapet Skåne och Svalövs kommun.

- Det var en riktigt bra kväll med intressanta föreläsare och det var kul att så många kom till mötet. Denna gång blev det mer fokus på information till företagarna. Ett önskemål till en framtida träff är att ha mer dialog och möjlighet till frågor, säger Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef.

Ett stort tack till alla!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun