Svalövs kommun

En sektor blir två vid årsskiftet

Sektor social omsorg delas upp i två verksamheter. Från årsskiftet kommer det att finnas en social sektor samt en vård- och omsorgssektor. Chef för social sektor blir Mikael Lindberg och chef för sektor vård- och omsorg blir Madeleine Moberg.

Foto på en brukare och personal inom hemvården.

Foto: Mostphotos/Arne Trautmann

Under hösten har en utredning genomförts gällande delningen av sektorn. Med den som underlag beslutade kommunstyrelsen på måndagens möte att genomföra den föreslagna delningen samt utse nya sektorchefer.

Den nya uppdelningen innebär att resurser inom vård- och omsorgssektorn stärks över hela organisationslinjen, från höjd grundbemanning till att chefer inom vården får ett hanterbart antal medarbetare som gör det möjligt att vara en närvarande chef.

- Att en sektor nu blir två innebär bland annat ett ännu större fokus på brukaren av våra tjänster, bättre nyttjande av våra befintliga lokaler men också bättre förutsättningar att arbeta med utvecklingsfrågor såsom arbetsmiljö, kvalitetsutveckling och välfärdsteknik, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Vidare så kommer inarbetade rutiner inom social sektor att bevaras och vidareutvecklas. Arbetet med att koordinera insatser mot den enskilde som möter olika delar av förvaltningen kommer med den nya organisationen att innebära ett tydligare brukarperspektiv. Med uppdelningen så kommer myndighetsutövningen inom vård- och omsorgsnämndens område också att stärkas och bli mindre sårbar.

- En stor vinst och som jag verkligen värdesätter med den nya delningen är att medarbetarna kommer att få en mer närvarande chef samt att myndighetsutövningen inom vård- och omsorg kommer att bli tydligare skild från verksamheten, vilket gynnar rättssäkerheten och minskar risken för påverkan, säger Angelie Fröjd (M), vice ordförande kommunstyrelsen.

Rollfördelning mellan kommunstyrelsen och socialnämnden tydliggörs också och det operativa arbetet inom arbetsmarknadsområdet kommer även i fortsättningen att styras av arbetslinjen. När det gäller ansvaret för bostadsanpassningsbidrag så flyttas detta från vård- och omsorgsnämnden till bygg- och räddningsnämnden vid årsskiftet.

För frågor, vänligen kontakta:
Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0418-47 50 18

Angelie Fröjd (M), kommunstyrelsens vice ordförande
Tel: 0418-47 50 40


Organisationsskiss över social sektor

(Klicka på bilden för större upplösning)

Organisationsskiss över social sektor.

Organisationsskiss sektor vård och omsorg

(Klicka på bilden för större upplösning)

Organisationsskiss över sektor vård och omsorg.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun