Svalövs kommun

Hälsoprofil på Parkskolan i Teckomatorp

Från och med höstterminen 2018, ingår Parkskolan i kommunens övergripande satsning på fysisk aktivitet, ett sätt att öka elevernas måluppfyllelse.

Skriv alternativtext här...

Satsningen innebär att alla elever i åk 1 och 7, 3 gånger i veckan inleder skoldagen med 20 minuters pulspass.

Utöver detta jobbar Parkskolan med ytterligare fysisk aktivitet som innebär att alla elever i åk F-6 inleder skoldagen med 4 minuters tabata-övningar. Måndag, onsdag och fredagar genomförs detta i klassrummet (samtidigt som ettorna har pulspass i idrottshallen). Tisdagar och torsdagar genomföres Tabata med alla elever utomhus där även föräldrar är välkomna att delta.

Parkskolan har även infört obligatoriska brain-breaks, minst 3 om dagen utöver raster och andra pauser.

Dessutom pågår en utveckling av flexibla/aktiva klassrum för att kunna möta varje elevs behov av en optimal lärmiljö. T.ex. ståbord, pilatesbollar, balansbrädor m.m.

Inom projektet ingår även extra fokus på värdegrundsarbete och ur detta växte idén fram att starta ett samarbete med Ängslyckan. Ett win-win koncept över generationsgränserna där våra elever får öva på ledarskap genom att leda rörelsepass för de boende på Ängslyckan och de boende får möjlighet till extra aktivitet och inte minst samvaro med eleverna. Dessutom får eleverna insikt om vikten av fysisk aktivitet genom hela livet.

Läs mer i Skånska Dagbladets artikellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun