Svalövs kommun

Nämnder och styrelser valdes vid senaste fullmäktigemötet

Det var på fullmäktigemötet den 17 december som valen till nya presidier i kommunens nämnder och styrelser genomfördes. Dessa är verksamma från och med den 1 januari, 2019.

Bild från fullmäktigetmötet den 17 december.

Så här utföll valen:

Bildningsnämndens presidium
Ordförande: Torbjörn Ekelund (L).
Vice ordförande: Émilie Lundgren (S)

BT Kemi Efterbehandlings presidium
Ordförande: Birgit Landquist (C).
Vice ordförande: Hans-Inge Svensson (S).

Bygg- och räddningsnämndens presidium
Ordförande: Håkan Andersson (C).
Vice ordförande: Jörgen Persson (SD).

Krisledningsnämndens presidium
Orförande: Fredrik Jönsson (C).
Vice ordförande: Teddy Nilsson (SD).

Samhällsbyggnadsnämndens presidium
Ordförande: Stefan Pettersson (M).
Vice ordförande: Annie Karlsson (S).

Socialnämndens presidium
Ordförande: Aase Jönsson (KD).
Vice ordförande: Hans Lindström (SD).

Valnämndens presidium
Ordförande: Pernilla Ekelund (L).
Vice ordförande: Anette Hallberg (S).

Vård- och omsorgsnämndens presidium
Ordförande: Angelie Fröjd (M).
Vice ordförande: Anneli Persson (S).

AB SvalövsBostäders presidium
Ordförande: Johan Wigrup (C).
Vice ordförande: Conny Thörncratnz (SD).

AB SvalövsLokalers presidium
Ordförande: Johan Wigrup (C).
Vice ordförande: Conny Thörncratnz (SD).

LSR Landskrona Svalöv renhållnings AB, styrelsen
Ledamot: Marie Irbladh (C).
Ledamot: Krister Olsson (S).
Suppleant: Sten Wendel (M).

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), styrelsen
Ledamot: Angelie Fröjd (M).
Suppleant: Teddy Nilsson (SD).

Sydvatten AB, styrelsen
Ledamot: Christer Laurell (C).

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun