Svalövs kommun

Brottsofferjouren Landskrona Svalöv

Brottsofferjouren Landskrona Svalöv är en frivilligorgansation som är religiöst och politiskt obunden.

Skriv alternativtext här...

Brottsofferjouren erbjuder samtal, råd och stöd till dig som utsatts för brott, stöd i samband med rättegång, någon att samtala med, hjälp med kontakter till myndigheter och försäkringsbolag. Kontakten är kostnadsfri och sekretesskyddad.

Första torsdagen i varje månad mellan kl 17.00-19.00, finns Brottsofferjouren på plats i AME/UngKraft:s lokaler på Svalegatan 25, Svalöv.

Aktuella datum under våren: 7 februari, 7 mars, 4 april och 2 maj.

Välkommen!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun