Svalövs kommun

Cityidrotten expanderar sin verksamhet till Svalövs kommun

LISA:s verksamhet Cityidrott går in på sitt 10:e verksamhetsår i Landskrona kommun och nu har de fått medel från ICA-stiftelsen för att starta upp ny verksamhet i Svalövs kommun.

Foto på representanter från Cityidrotten och Svalövs kommun.

Fr. v. i bild: Marcus Hansson, Cityidrotten, Niklas Fonskov, fritidschef, Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande, Angelie Fröjd (M), kommunalråd, Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande samt Gunnar Nilsson, ordförande i LISA.

Att valet föll på Svalös kommun är för att efterfrågan på Cityidrottens verksamhet funnits i flera år i Svalövs kommun.

- Svalöv var vårt förstahandsval eftersom de under flera års tid varit intresserade av vår verksamhet och vi har sedan tidigare haft en fin relation till kommunens tjänstemän. En annan aspekt är att det finns många lokala ICA-handlare i kommunens orter såsom Svalöv, Röstånga och Teckomatorp, säger Marcus Hansson på Cityidrotten.

Medlen från ICA-stiftelsen kommer gå till att starta upp en filial, det vill säga en helt ny verksamhet som är baserad på Cityidrottens modell att jobba förebyggande med aktivering och fritidssysselsättning efter skoltid för barn och ungdomar i årskurs F-6. Man kommer också erbjuda äldre ungdomar chansen att utbilda sig till ungdomsledare och genom det, skaffa sig en ledarskapsutbildning och hjälpa till att hålla i aktiviteter i Svalöv, Teckomatorp, Röstånga, Kågeröd och Billeberga.

- Det är fantastiskt att Cityidrotten väljer att satsa på ungdomsaktiviteter tillsammans med Svalövs kommun. Satsningen innebära att vi kommer att kunna erbjuda bra och varierande aktiviteter för våra ungdomar efter ordinarie skoltid. säger Niklas Fonskov, fritidschef i Svalövs kommun.

Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande är också mycket glad inför det stundande samarbetet med Cityidrotten Landskrona.

- Det här är fantasktiskt. Det är ju så att många äro kallade men få äro utvalda. Svalövs kommun är nu utvalda av Cityidrotten och det innebära att vi kommer att få aktiviteter ut på de skolor som finns i våra fem tätorter: Svalöv, Teckomatorp, Billeberga, Kågeröd och Röstånga.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun