Svalövs kommun

Granskning av detaljplan för "Kågerödslund"

Förslag till detaljplan för del av Kågeröd 1:121 "Kågerödslund" finns tillgängligt för granskning under perioden 2019 02 06 - 2019 02 27. Planområdet är beläget i Kågerödslunds park, i slutet av Lundastigen, i Kågeröds samhälle.

Skriv alternativtext här...

Huvudsyftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för återuppbyggnad av en samlingslokal. Eftersom det finns en uteförskola i Kågerödslund, prövas även möjligheten att planlägga området för skolverksamhet.

I det utställda förslaget har planområdet utökats, handlingar har också ändrats och förtydligats med anledning av framförda synpunkter under samrådet. Planhandlingarna som kan beställas på Bo & Bygg, via växeln 0418-47 50 00, finns även tillgängliga på kommunens webbplats Öppnas i nytt fönster. samt på biblioteket i Kågeröd och i kommunhuset i Svalöv, under öppettider.

Planområdet omnämns inte särskilt i kommunens översiktsplan och planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanen. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Eventuella synpunkter framförs senast den 27 februari 2019 skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun