Svalövs kommun

Medborgarlöfte 2019

Nu är medborgarlöftet för 2019 undertecknat av Polisen och Svalövs kommun. Det var Anders Isgren, lokalpolischef i LPO Klippan, och kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Jönsson (C), som i torsdags satte sina signaturer på dokumentet.

Anders Isgren, lokalpolischef i LPO Klippan, och kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Jönsson (C), sätter sina signaturer på medborgarlöftet.

Syftet med medborgarlöftet är att öka tryggheten och minska brotten i Svalövs kommun. Löftet är också en del i det gemensamma strategiska och långsiktiga brottsförebyggande arbetet.

Svalövs kommun är generellt sett en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Bostadsinbrotten i kommunen är på en förhållandevis låg nivå, men enligt polisens trygghetsmätning finns en tydlig oro för inbrott.

En annan oro som också framförs, och är ett känt upplevt problem, rör trafiksituationen i olika delar av kommunen. Återkommande klagomål om fortkörning och buskörning rapporteras på olika sätt till polis och kommun och även i 2018 års trygghetsmätning är det en av de saker som medborgarna oroar sig över. Även tryggheten på gemensamma ytor såsom offentliga platser och kollektivtrafik har påverkats negativt.

Det här ska göras
Under 2019 ska polisen arbeta med trafikkontroller och andra preventiva åtgärder på platser som särskilt uppmärksammats av våra kommuninvånare och av egen erfarenhet. Genom detta arbete är den förhoppningen att värdena i den kommande trygghetsmätningen förbättras.

Utifrån 2018 års problem med tryggheten på offentliga och gemensamma ytor skall kommun och polis med anpassade åtgärder trygga offentliga miljöer, bland annat genom trygghetsvandringar, ökad patrullering kring hot-spots i syfte att öka tryggheten.

I linje med inriktningen i Samverkansavtalet mellan kommun och polis kommer områdespolisen, tillsammans med skola och socialförvaltning att fokusera på ungdomar i riskzon för kriminalitet och asocialt beteende.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun