Svalövs kommun

Fysisk aktivitet är ingen mirakelmedicin - men ett viktigt komplement

Sedan höstterminen 2018 har Svalövs kommun valt att satsa på fysisk aktivitet, som ett sätt att öka elevernas måluppfyllelse. I media har det nu som en motreaktion till konceptet skrivits en rad artiklar. I texten nedan reflekterar Hans Dahlqvist, utbildningschef i Svalövs kommun, kring detta och kommunens satsning gällande fysiskt aktivitet i skolan.

Foto på en hjärn som lyfter hantlar.

Foto: Mostphotos/Gbada Darosa.

Anders Hansens bok Hjärnstark har fått stort genomslag i hela landet, så även inom skolväsendet. Många skolor och kommuner har börjat satsa på fysisk aktivitet som ett sätt att öka måluppfyllelsen för eleverna. Nu har det kommit en motreaktion i media med flera artiklar som hävdar att det inte är vetenskapligt belagt att fysisk aktivitet har en direkt påverkan på skolresultaten. Den 19 februari skrev Svenska Dagbladet en artikel med rubriken "Ovetenskaplig pulsmetod sprids i svenska skolor". Den 24 februari hade ledarsidan i Dagens Nyheter rubriken "Räkna inte med att pulspass löser matteproblemen", och den 25 februari framhöll Helsingborgs Dagblad "Inga bevis för att pulsträningen i Helsingborgs skolor ökar inlärningen".

Det finns relativt lite forskning kring den direkta kopplingen mellan fysisk aktivitet och skolresultat. Det som faktiskt är vetenskapligt belagt är att fysisk aktivitet är bra för hjärnan. Flera vetenskapliga studier har påvisat att fysisk aktivitet har positiva effekter på minneskapaciteten, inlärnings- och koncentrationsförmågan (Anders Hansen, Hjärnstark, s. 72-100, 134-159).

De empiriska belägg som finns för att fysisk aktivitet är bra för hjärnan har gjort att vi i Svalövs kommun är en av de kommuner som valt att medvetet och aktivt satsa på fysisk aktivitet för våra elever. För oss har det varit viktigt att undersöka att satsningen faktiskt ger effekt och vi har därför anlitat en forskare från Linnéuniversitet, som ska följa den här satsningen under tre år i syfte att med vetenskapliga metoder utvärdera resultaten.

Det är viktigt att understryka att vi inte ser på den här satsningen som någon mirakelkur. Satsningen är viktig, men bara en liten del av en större helhet. Fysisk aktivitet kan aldrig ersätta god pedagogik. Prioritet nummer 1 är alltid att arbeta med god undervisningskvalitet.

Hans Dahlqvist, utbildningschef

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun