Svalövs kommun

Svalövs kommun sätter barnen i fokus!

Under tre dagar har 40 socialsekreterare från hela Skåne träffats i Svalöv för att delta i en BBIC grundutbildning.

Skriv alternativtext här...

BBIC står för Barns behov i centrum och utbildningen anordnas av Kommunförbundet Skåne på uppdrag av Socialstyrelsen. Utbildningen riktar sig till nya socialsekreterare inom barn & unga, men är öppen även för andra intresserade socialsekreterare. Utbildningen brukar hållas fyra gånger per år och alternerar mellan olika platser. Denna gång stod Svalövs kommun som värd, erbjöd lokal och hjälpte till med allt praktiskt.

BBIC-utbildningen lyfter lagstiftning, föreskrifter och tillämpning inom området. Störst fokus var det på BBIC, ett arbetssätt som sätter barnet i fokus. BBIC grundar sig på Socialtjänstlagen och Barnkonventionen. Kursledare var Saera Khan, regional BBIC-utbildare samt samordnare och Rebecca Svensson, som till vardags arbetar som socialsekreterare i Svalövs kommun. Rebecca är även vår lokala BBIC-utbildare.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun