Svalövs kommun

Information om IP-Onlys fiberutbyggnad på landsbygden

För att effektivisera arbetet samt minska effekterna av framfarten har IP-Only delat upp sin fiberutbyggnad på landsbygden i Svalövs kommun i två etapper, där etapp ett startar nu i april månad.

Kartbild över utbyggnadsetapperna av fiber på landsbygden i Svalövs kommun.

Översiktsbild på de olika etapperna av fiberutbyggnad på landsbygden i Svalövs kommun. Foto: IP-Only

Etapp 1
Etapp 1 som är ett område i sydvästra Svalöv kommer att starta nu i april och kommer att pågå resten av året. Denna etapp kommer NCC att utföra på uppdrag av IP-Only. De kommer att börja gräva i området runt Sireköpinge. Du som beställt en fiberinstallation kommer i god tid, innan tomtschakt och installation av fibermottagare inomhus, bli kontaktad av entreprenören för genomgång och planering.

Etapp 2
Etapp två kommer att starta upp i slutet av 2019. I denna etapp pågår finprojektering, vilket sedan kommer att ligga till grund för upphandling av den entreprenör som ska genomföra utbyggnaden. Dock har en samförläggning med E.ON redan påbörjats på vissa sträckor inom etapp 2.

Beställ fiberanslutning
Om du som fastighetsägare inte redan beställt en anslutning men vill nu följa med på fibertåget så kontaktar du IP-Only via kundservice, 0200-43 00 00 (vardagar 08:00–17:30), eller via deras webb på: www.ip-only.se/privat/support/kontakt/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun