Svalövs kommun

Samsyn Svalöv - workshops för att hjälpa

Under mars månad har Svalövs kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen anordnat två halvdagars workshop på temat Samverkan, finansierat av FINSAM Landskrona-Svalöv.

Skriv alternativtext här...

Grupparbete vid en av de workshops som anordnades under Samsyn Svalöv

Workshopen hölls på Hotel Öresund och deltagarna var personer som arbetar med rehabiliteringsärenden på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Svalövs kommun, Vuxenpsykiatrin och Vårdcentralen Svalöv. Syftet var att fördjupa och utveckla den samverkan som redan finns mellan de olika parterna för att hjälpa de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden att komma närmare självförsörjning genom arbete eller studier.

Marie Eweo, enhetschef social sektor på Svalövs kommun, säger om dagarna:

– Vi har en tajt samarbetsform och har sett resultat i det. Men för den här gruppen individer, som ofta bollas runt och kan falla mellan stolarna, behöver man alla parter och att alla har samma mål.

Hanna Åstrand, sektionschef på Arbetsförmedlingen Landskrona/Svalöv, håller med:

– Vi har absolut en god samverkan idag, och vi ser att arbetslöshetsstatistiken är en effekt av den, men det finns fortfarande mycket vi kan göra för dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

Marie fortsätter: – Skulle vi ha den här typen av halvdagar en till två gånger om året löpande så tror vi att det kan vara en väg mot ytterligare förbättring.

Workshopdagarna finansierades av FINSAM Landskrona-Svalöv, som är ett samordningsförbund som består av Landskrona stad, Svalövs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne som bildades 2009. Förbundschefen Martina Bach berättar:

– Vårt uppdrag är att stödja och finansiera olika typer av samverkansinsatser, som gör det lättare för de rehabiliterande myndigheterna att stödja människor som står långt bort från arbetsmarknaden och är i behov av ett samordnat stöd och rehabiliterande samordning. Alla medlemsparterna bidrar till den gemensamma budgeten, och vår styrelse bestämmer hur pengarna ska användas efter ansökningar om finansiering. Vi erbjuder en gemensam arena för samverkan där parterna kan utbyta erfarenheter och kunskap, och har fokus på finansieringen och ser till att parterna får bästa möjliga förutsättningar för att ro arbetet i hamn.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun