Svalövs kommun

Samarbetet inom de styrande politiska partierna avbryts

Centerpartiet har via ett pressmeddelande, som gick ut i dag klockan 15.00, låtit meddela att de lämnar den styrande koalitionen.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Konsekvenserna politiskt innebär att de förtroendevalda nu måste undersöka möjligheterna för att bilda ett nytt politiskt styre i Svalövs kommun. Nämnder och styrelser sitter kvar på sina poster intill dess att omval genomförts. Bedömningen är att ett sådant val kan ske först i samband med att kommunfullmäktige sammanträder den 27 maj.

För förvaltningen och dess medarbetare är det viktigt, trots det politiska läget, att fortsätta fokusera på att lösa vår dagliga arbetsuppgifter för kommunens invånare. Förvaltningen kommer så långt det är möjligt att informera om det politiska läget fortlöpande.

Stefan Larsson, kommunchef

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun