Svalövs kommun

Svalövs kommun når bästa resultat någonsin i SKL:s senaste servicemätning!

I dag presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultatet för nöjd-kund-undersökningen Insikt och Svalövs kommun når bästa resultatet sedan mätningen startade. Undersökningen är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning och där man i första hand mäter servicen mot gruppen företagare.

Bild på när bygglovsgänget fira sitt fina resultat i senaste NKI-undersökningen.

Bygglovsavdelningen överraskades med tårta till kaffet för sitt fina resultat i NKI-undersökningen. Från vänster i bild: Pernilla Lindell, byggnadsinspektör, Anneli Tegnér Göransson, bygglovsassistent, Linnéa Widing, plan- och byggchef, Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef och Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef. Saknas på bilden gör bygglovshandläggare Bedrija Halilovic, som också ingår i bygglovsgänget.

Svalövs kommuns medelvärde ligger i årets mätning på 74, vilket är två enheter bättre än medelvärdet för hela Sverige. Kommunens tidigare toppnotering är från 2016, då låg resultatet på 70. Förutom det övergripande fina resultatet så är det framför allt området bygglov som tar rejäla kliv. I undersökningen definieras värden mellan 70-80 som högt och godkänt ligger i spannet 62-69.

- Detta är ett resultat av det arbete som påbörjades för några år sedan, där utbildningen Förenkla helt-enkelt, som Svalövs kommun genomförde 2017, är en viktigt pusselbit. Och nu ser vi resultatet, men vi fortsätter såklart vårt arbete med att ytterligare förbättra vår kontakt med näringslivet, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Enkäten innehåller totalt 40 frågor och den skickas ut till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. Det är totalt sex myndighetsområden som mäts, vilka är: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Inom respektive myndighetsområde undersöks sedan sex serviceområden, dessa är: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

- Det här är mycket glädjande. Framför allt är det ett fantastisk fint kvitto på kommunens strävan med att utveckla och förbättra företagsklimatet. Vi har arbetat systematiskt under de senaste två åren med att förenkla för företagen via framtagande av e-tjänster, se över tillgänglighet och ge service bland annat via vår företagslots, säger Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef.

Svalövs kommun förbättrar sina resultat inom samtliga myndighetsområden, men det är framför allt inom området bygglov som kommunen visar upp bra förändring, från värdet 56 förra året till årets fina värde på 74.

- Det här känns fantastiskt bra. Vi har arbetat med vår information på hemsidan vi har tydliga telefontider och en väg in för våra medborgare och företag via en funktionsbrevlåda, vilket innebär att det inte blir något dubbelarbete eller att, något missas. Så det är riktigt kul att detta också syns i undersökningen, särskilt med tanke på att enheten har haft en ökad arbetsmängd under 2018, säger Linnéa Widing, plan- och byggchef.

SKL har genomfört undersökningen sedan 2010. I årets undersökning deltog 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund. På SKL:s webbplats finns årets undersökning i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att ta del av.

Svalövs kommuns delresultat inom respektive serviceområde som NKI mäter:

Serveringstillstånd: Inget värde för Svalövs kommun då för få ärenden hanterats
Markupplåtelse: Inget värde för Svalövs kommun då för få ärenden hanterats
Brandskydd: 86
Bygglov: 74
Livsmedelskontroll: 78
Miljö- och hälsoskydd: 67

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun