Svalövs kommun

Nu är bredbandsutbyggnaden på landsbygden igång!

I dag (15/4) tog Svalövs kommun, IP-Only och NCC gemensamt det första spadtaget för att markera starten på IP-Onlys utbyggnad av bredband på landsbygden i kommunen. Starten för fibernedgrävningen ägde rum längsmed Kläsingevägen mellan Sireköpinge och Tågarp.

Foto på när representanter från Svalövs kommun, NCC och IP-Only tog det första symboliska spadtaget.

Arbetet som nu inleds är vad IP-Only benämner som etapp ett, vilket är ett område i sydvästra Svalövs kommun, och det är NCC som utför nedläggningen av fiber i marken. De som tog det symboliska ”första spadtaget” var Stefan Pettersson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Pontus Borg, platschef NCC, och Marie Hafström, byggledare IP-Only.

- Det är viktigt för kommunen att arbetet nu kommer i gång så att vi når det uppsatta målet om att 95 procent av hushållen ska ha möjlighet till bredband senast 2020. Det är positivt, som sagt, att det kommit igång och det här är ett nytt steg och vi hoppas att det byggs ut bra på landsbygden så att alla kan få tillgång till bredbandsfiber, säger Stefan Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Området som nu påbörjats är ett av totalt fem områden som ingår i etapp ett. Totalt är det 159 kunder som ska förses med bredband i denna första etapp, som enligt plan ska vara färdig under oktober månad. Men redan i slutet på maj ska det första kunderna i etapp ett kunna koppla upp sig på det nya bredbandet.

- Det känns jättekul att vi äntligen är igång på landsbygden i Svalövs kommun. Det har varit många om och men. Men nu känns det riktigt bra att vara i gång med den första etappen, så nu ska det gå undan. Planen här efter är att vi avser att gå igång med etapp två. Det betyder att vi bygger oss norr ut i nordostlig riktning, säger Gustav Ljungquist, statsnätsutvecklare på IP Only.

Etapp 1
Etapp 1 som är ett område i sydvästra Svalöv är nu i gång och kommer att pågå resten av året. Denna etapp kommer NCC att utföra på uppdrag av IP-Only. De kommer att börja gräva i området runt Sireköpinge. Du som beställt en fiberinstallation kommer i god tid, innan tomtschakt och installation av fibermottagare inomhus, bli kontaktad av entreprenören för genomgång och planering.

Etapp 2
Etapp två kommer att starta upp i slutet av 2019. I denna etapp pågår finprojektering, vilket sedan kommer att ligga till grund för upphandling av den entreprenör som ska genomföra utbyggnaden. Dock har en samförläggning med EON redan påbörjats på vissa sträckor inom etapp 2.

Översiktsbild på de olika etapperna av fiberutbyggnad på landsbygden i Svalövs kommun. Foto: IP-Only

Översiktsbild på de olika etapperna av fiberutbyggnad på landsbygden i Svalövs kommun. Foto: IP-Only

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun