Svalövs kommun

Välbesökta medborgardialoger i Folkets Hus i Teckomatorp

Som ett led i det pågående visionsarbetet anordnade kommunen den 8 och 9 april medborgardialogsmöten i Folkets Hus i Teckomatorp.

Foto från medborgardialogen i Teckomatorp angående kommunens visionsarbete.

Under två kvällar samlades kommuninvånare från föreningsliv och näringsliv, äldre och yngre, nyinflyttade och sedan generationer boende i kommunen, för att diskutera Svalövs kommuns framtida utveckling.

Sammanlagt så närvarade över 130 personer under de båda kvällarna. Samtalen kretsade först kring vad som är positivt idag med Svalövs kommun, för att sedan att handla om vilka förändringar kommuninvånarna vill se fram mot 2040. Kvällen avrundades med ett samtal om hur kommunen tillsammans kan verka för att åstadkomma den framtid vi vill ha, redan idag.

- Jag tror det är oerhört viktigt att mötas och samtala på detta sätt. Dessa möten kan i sig leda till nya gemenskaper och samverkansformer som blir lika viktiga som själva visionen, säger Ola Odebäck, samtalsledare.

Diskussionerna tog upp ämnen som trygghet, sammanhållning inom kommunen och över kommungränsen, och vikten av företagande. Ett annat återkommande tema var behovet av ett tydligare miljötänk.

En kommuninvånare som valt att engagera sig i visionsarbetet är Catarina Sturesson från Billeberga. Hon har bott i kommunen, tillsammans med mannen Jan Sturesson, i 14 år och har tidigare bott i Lund.

Foto på Catarina Sturesson, Billeberga.

Catarina Sturesson, Billeberga.

- Det är jättebra att man kan komma samman såhär. Det finns mycket positiva idéer och kraft att ta fasta på. Några viktiga områden är mötesplatser och infrastruktur – digitalt, fysiskt, praktiskt och intellektuellt. Det är fantastiskt att bo här och att vara nära naturen och ett exempel på fysisk infrastrukturutveckling är till exempel cykelvägar för att möjliggöra förflyttning utan bil och stimulera ekoturism. Det är också viktigt att stimulera utvecklandet av både digitala och fysiska mötesplatser, säger Catarina Sturesson.

Kommunen tar nu med sig det material som insamlades under medborgardialogerna in i det fortsatta visionsarbetet. Härnäst väntar workshops på kommunens olika skolor. Ett internt dialogmöte för kommunens politiker och tjänstepersoner kommer även att hållas i slutet av april.

Här på webben kan du följa visionsarbetet i sin helhet Öppnas i nytt fönster.

Bilder från möteskvällarna i Folkets Hus i Teckomatorp

Bild på barn som tecknar ner tankar och idéer på visionsväggen.
Deltagare samtalar i grupp.
Deltagare samtalar i grupp.
Kommuninvånare skriver ner tankar och förslag.
Samtalsledare Ola intervjuar den yngsta deltagaren.
Deltagare samtalar i grupp.
Deltagare samtalar i grupp.
Deltagare samtalar i grupp.
Samtalsledarna summerar kvällen vid visionsväggen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun