Svalövs kommun

Angående förskoleplatser i Billeberga

För tillfället har Svalövs kommun en viss obalans gällande utbud och efterfrågan på förskoleplatser. Vi kan erbjuda plats till alla inom lagstadgad tidsram, men vi klarar inte att erbjuda alla plats där de vill ha.

Skriv alternativtext här...

I Billeberga finns förskolan Kvarnliden, som har tre ordinarie avdelningar. Därutöver har en paviljong bestående av två avdelningar knutits till Kvarnliden. Den ena av dessa avdelningar står dock helt tom. Samtidigt har förskolan Alfabo i Tågarp byggts ut till fem avdelningar, och har utrymme för att ta emot fler barn. För tillfället är det med andra ord överkapacitet i både Billeberga och Tågarp, vilket blir väldigt kostsamt för kommunen. Framför allt är paviljonglösningarna dyra. De kostar oss cirka 30 000 kronor per månad.

Hyresavtalet för paviljongen löper ut i sommar och utifrån bakgrunden som angetts ovan har Bildningsnämnden fattat beslutet att inte förlänga avtalet.

- Tjänstemännen och politiken har varit eniga i den här frågan, även om ingen av oss tycker att det varit ett enkelt beslut att fatta. Vi, både tjänstemän och politiker, vill leverera högsta möjliga service till våra invånare, men i just den här frågan har vi inte hitta en bästa möjliga lösning, utan vi har fått söka den minst dåliga, säger Hans Dahlqvist, utbildningschef.

I nuläget är det tre barn på Alfabo i Tågarp, som ansökt om överflytt till Kvarnliden i Billeberga. Därutöver är det elva barn i kö till Kvarnliden, som har erbjudits eller kommer att erbjudas plats på Alfabo. Hittills är det således fjorton familjer som har påverkats eller kommer att påverkas av situationen.

- Jag förstår till fullo frustrationen hos dessa familjer, det är ingen optimal lösning som erbjudits dem. Kortsiktigt är det dock det bästa vi klarar av. På lång sikt har jag fått uppdraget att utreda vilka framtida lokalbehov vi har i förskola och skola i syfte skapa oss bättre framförhållning och framgent undvika den här typen av situationer, säger Hans Dahlqvist.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta:
Hans Dahlqvist, utbildningschef
Tel: 0418 - 47 50 35
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun