Svalövs kommun

Ingen brytning av kaolin vid Billinge fälad

I dag meddelade mark- och miljööverdomstolen att Svenska Kaolin AB inte beviljas tillstånd att bryta ämnet kaolin vid Billinge fälad, som gränsar till Svalövs, Eslövs och Klippans kommun.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Domen avkunnades idag klockan 11.00 och mark- och miljööverdomstolen gör samma bedömning som mark- och miljödomstolen tidigare gjort, nämligen att inte bevilja tillstånd för brytning av kaolin i det aktuella området.

- Detta var ett mycket glädjande besked för invånarna i Svalövs kommun, inte minst Röstånga, men även för våra grannkommuner. Vi ser detta ärende som avslutat och nu blickar vi framåt. Beskedet är bland annat väldigt lugnande och positivt för regionens besöksnäring, så nu kan vi fortsätta och ytterligare utveckla turismen inom området genom vårt samarbete i destination Söderåsen, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Området där Svenska Kaolin AB ville bryta kaolinet gränsar till Natura 2000-området Jällabjär, vilket skulle innebära stor påverkan på Rönneåns dalgång och de angränsande kommunerna. För Svalövs kommuns del skulle det bland annat inneburit att huvudparten av transporterna skulle passerat genom Röstångas tätort.

Redan 1994 lämnade Svenska Kaolin AB in en ansökan om att få bryta kaolin vid Billinge fälad. Mark- och miljödomstolen kom 2017 fram till att kaolinbrytning inte är förenligt med miljöbalkens krav och gav därför inte företaget något miljötillstånd. Svenska Kaolin AB valde då att överklaga och nu föll den slutgiltiga domen i ärendet.

- Det har varit en lång vandring hit och kommunen har haft samma inställning i ärendet hela vägen, oavsett politiskt styre. Så äntligen har vi kommit till ett positivt avslut i denna långa process, säger Fredrik Jönsson.

Svalövs kommun,
Fredrik Jönsson (c), kommunstyrelsens ordförande
Angelie Fröjd (M), vice ordförande
Torbjörn Ekelund (L), kommunalråd
Aase Jönsson (KD), kommunalråd
Teddy Nilsson (SD), oppositionsråd
Jan Zielinski (S), oppositionsråd

Vad är kaolin?
Kaolin är en vit, mjuk och plastisk lera som är en vittringsrest, ett sediment eller en sedimentär bergart. (Källa: NE, uppslagsverket)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun