Svalövs kommun

Detaljplaner för samråd (Solgården) och granskning II (Kågerödslund)

Samråd till detaljplan för Felestad 27:47 m fl "Solgården " finns ute på samråd under perioden 8 till 29 maj. Samma datum gäller även för granskning II av Kågeröd 1:121 (Kågerödslund).

Skriv alternativtext här...

Samråd om detaljplan
Förslag till detaljplan för Felestad 27:47 med flera "Solgården" finns ute på samraåd under perioden 8 till 29 maj.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till bostäder, vård- och centrumverksamhet genom förtätning.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 29 maj 2019 till: Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post: info@svalov.se

Planhandlingar finns tillgängliga här Öppnas i nytt fönster. på hemsidan samt på kommunhuset och biblioteket i Svalöv under öppettider.

Granskning II av detaljplan
Del av Kågeröd 1:121 "Kågerödslund" finns ute för granskning under perioden 8 till 29 maj.

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för återuppbyggnad av en samlingslokal. Eftersom det finns en uteförskola i Kågerödslund, prövas även möjligheten att planlägga området för skolverksamhet.

Med anledning av inkomna synpunkter och gjorda ändringar efter granskningen ställs planförslaget för del av Kågeröd 1:121 "Kågerödslund" ut för ytterligare en granskning (granskning II).
Läs mer här Öppnas i nytt fönster..

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun