Svalövs kommun

Eleverna i Svalövs kommun tar sikte på 2040

Som ett led i det pågående visionsarbetet anordnade kommunen workshops tillsammans med grundskole- och gymnasieelever i Svalövs kommun. Under dessa workshops diskuterades hur Svalövs kommun bäst ska utvecklas.

Skriv alternativtext här...

I slutet av april anordnade kommunen tre workshops för grundskole- och gymnasieelever i kommunen. Elever från mellanstadiet samlades den 23 april på Lunnaskolan i Kågeröd, och den 29 april hölls två workshops på Linåkerskolan och Svalöfs Gymnasium. Syftet med dessa workshops var att involvera ungdomar i visionsarbetet och tillsammans identifiera utmaningar och möjligheter för kommunens framtida utveckling.

Många av de elever som deltog under dessa workshops framhöll ett behov av fler aktiviteter och mötesplatser för ungdomar i kommunen. Dessa fick gärna vara kommungemensamma. Som exempel lyftes bland annat LAN och skräpplockartävlingar. Vidare lyftes vikten av utvecklade kollektivtrafikförbindelser till, men framförallt inom, kommunen som en framgångsfaktor för framtiden.

Bild från workshop

Ett flertal av eleverna såg även ett stort behov i att ställa om till mer klimatvänliga alternativ. Cykelbanor, klimatsmarta transporter, samt en större respekt för kommunens närmiljö lyftes upp under samtliga workshops. Flera elever poängterade också att civilsamhället bör involveras mer i kommunens utvecklingsarbete.

För närvarande är visionsarbetet inne i en fas där visionstexten är under utarbetning. Det som lyftes under dess workshops kommer, tillsammans med materialet från övriga dialoger och workshops, att utgöra underlaget för det som ska bli visionen. Du kan följa visionsarbetet i sin helhet här Öppnas i nytt fönster..

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun