Svalövs kommun

Vem blir Svalövsambassadör 2019?

Vi behöver din hjälp med förslag på kandidater!

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Svalövsambassadör 2019
Utmärkelsen delas ut i samband med Svalövsmässan vartannat år och på kommunfullmäktige vartannat år. I år kommer utmärkelsen att delas ut i samband med Svalövsmässan i september

Kriterier för att nomineras
De som kan nomineras är personer eller föreningar som på olika sätt i eller utanför kommunen, lyfter fram Svalövs kommun på ett positivt sätt, sprider ett positivt budskap om Svalöv eller gjort en god gärning alternativt ett gott arbete. För att kunna utnämnas ska man vara boende eller verksam i kommunen under det aktuella året. Anställd i kommunen kan också utses.

Hur nominerar jag
Som kommuninvånare kan du nominera och ditt förslag ska innehålla en motivering till varför den nominerade är en bra ambassadör. Det går inte att nominera anonymt. Förslagen på pristagare samordnas av Svalövs kommun.

Mejla ditt för slag till Gisela Christensson, e-post

Vi behöver ditt förslag senast den 31 maj!

Publicerad första gången 2019-03-04

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun