Svalövs kommun

Nytt majoritetsförhållande i kommunfullmäktige

Då Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ingått ett valtekniskt samarbete så har majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige förändrats, vilket medför att en rad poster i kommunens nämnder och styrelser väljs om.

Bild på fullmäktiges ordförandeklubba.

Vid fullmäktigemötet den 17 juni valdes följande fullmäktige- och kommunstyrelsepresidium:

Kommunfullmäktiges presidium
Ordförande: Ann Pettersson, Moderaterna
1:e vice ordförande: Ingrid Ekström, Sverigedemokraterna
2:e vice ordförande: Claes Hallberg, Socialdemokraterna

Kommunstyrelsens presidium
Ordförande: Teddy Nilsson, Sverigedemokraterna
Vice ordförande: Angelie Fröjd, Moderaterna
Oppositionsråd: Jan Zielinski, Socialdemokraterna
Oppositionsråd: Fredrik Jönsson, Centerpartiet

Aase Jönsson (KD), utnämndes till kommunalråd (fr.om. 1 juli).

Notering: Under hösten har politiken för avsikt att ändra reglementet och återgå till ett oppositionsråd

Det genomfördes även en rad val till presidierna i bildningsnämnden, bygg- och räddningsnämnden, BT Kemi Efterbehandling, krisledningsnämnden, Socialnämnden, valberedningsnämnden och valnämnden.

De nya nämndernas och styrelsernas sammansättning kommer att presenteras under "Kommun och politik Öppnas i nytt fönster." när protokollet från fullmäktigemötet är justerat den 20 juni.

De nya valen gäller från och med den 1 juli, 2019.

Ta del av dagordningen och lyssna på fullmäktiges sammanträdet i sin helhet

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun