Svalövs kommun

Klipp häcken - du kan rädda liv!

Just nu är det en härlig tid när det växer och frodas i våra trädgårdar och ute i naturen. Tyvärr kan det ibland bli lite för mycket av det goda och då det finns risk att buskar, träd och annan växtlighet, både på tomtmark och allmän plats växer sig för höga eller breda och därmed skymmer sikten i trafiken.

Bild på en häcksax som klipper en häck.

Foto: Mostphotos/Alexander Varbenov

Vi är tacksamma om ni kan hjälpa oss att förbättra trafiksäkerheten i vår kommun. Det är en enkel uppgift om ni känner till nedanstående fakta.

Generellt gäller att växtlighet inte får hänga ut utanför tomtgränsen. Olika regler gäller beroende på vilken trafiksituation som finns utanför er fastighet. Nedan ser ni de mått ni har att följa:

  • Om er fastighet angränsar mot gångbana så ska det vara full framkomlighet på hela gångbanan. Växtlighet får ej hänga ut och hindra framkomligheten. Utöver detta ska det vara fritt 2,5 meter från gångbanan och uppåt. Träd och höga buskar får inte hänga ner inom detta område.
  • Om er fastighet angränsar mot gång- och cykelbana så ska det vara full framkomlighet på hela gång- och cykelbanan. Växtlighet får ej hänga ut och hindra framkomligheten. Utöver detta ska det vara fritt 3,2 meter från gång- och cykelbanan uppåt. Träd och höga buskar får inte hänga ner inom detta område.
  • Om er fastighet angränsar mot gata, ska det vara full framkomlighet på hela gatan inklusive motlutet, alltså den del av gatan som har en svagt upphöjd lutning. Denna kan vara av antingen asfalt eller grus. Växtlighet får inte hänga ut och hindra framkomligheten. Utöver detta så ska det vara fritt 4,6 meter från gatan och uppåt. Träd och höga buskar får inte hänga ner inom detta område.

De fastighetsägare som har en gångbana utanför sin fastighet har ansvar för renhållningen av denna yta. Det innebär att ogräs rensas bort, skräp omhändertas och eventuella brunnsgaller hålls rena.


Utöver ovanstående finns det även åtgärder som behöver utföras när man äger en hörnfastighet. Nedan ser ni de mått man har att följa på dessa platser.

Du som har utfart mot gata

Illustration för hur en häck sak klippas som ligger vid utfart mot gata.

Om ni har en fastighet med utfart mot gatan får växtligheten inte vara högre än 80 cm. Detta gäller 2,5 meter utmed gångbana/väg samt lika långt in mot er fastighet. Ingen växtlighet inom den triangel som måtten skapar får vara högre än 80 cm. Detta för att ni ska kunna se trafikanter som kommer på gångbanan/vägen när ni kör ut från er fastighet.

Hörntomt

Illustration för hur en häck ska klippas som ligger på en hörntomt.

Om ni har en fastighet med hörntomt mot enbart gator får växtligheten inte vara högre än 80 cm. Detta gäller 10 meter i vardera riktning i korsningen. Ingen växtlighet inom den triangel som måtten skapar får vara högre än 80 cm. Detta för att trafikanter ska hinna se korsande trafik i god tid innan kosrningen så att olyckor förhindras.

Tomt intill gata

Illustration över hur en häck ska klippas som ligger intill gata.

Om ni har en fastighet med hörntomt mot gata och gång- och cykelbana får växtligheten inte vara högre än 80 cm inom det måttsatta området. Detta gäller 10 meter utmed gatan och 5 meter utmed gång- och cykelbanan. Ingen växtlighet inom den triangel som måtten skapar får vara högre änd 80 cm. Detta för att trafikanter ska hinna se korsande trafik i god tid innan korsningen så att olyckor förhindras.

Illustrationer hämtade från
SKL:s broschyr ”Klipp häcken”
(Klicka på bilderna för större upplösning)

Om man som boende inom Svalövs kommun har noterat någon allmän plats, naturmark eller liknande där åtgärder behöver utföras enligt ovanstående, kontakta gärna oss på Gata & Park.

Läs mer om vad som gäller här Öppnas i nytt fönster..

För mer information angående växtlighet och nedskräpning,
se Svalövs kommuns författningssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsammans gör vi Svalövs kommun till en attraktiv boendekommun.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Felanmälan på Gata & Park
Vardagar kl. 10.00-12.00.
Tel: 0418-47 51 23

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun