Svalövs kommun

Detaljplan Kågeröd 3:18 (väg 1232 och 109) har vunnit laga kraft

Detaljplanen är framtaget med anledning av Trafikverkets pågående vägplan för Väg 1232 Ekeby-Kågeröd, ny infart Kågeröd, som har varit föremål för samråd och granskning.

Skriv alternativtext här...

Detaljplanen för ”Kågeröd 3:18 m fl. (väg 1232 och 109)” ansluter till vägplanen och har som huvudsakligt syfte att reglera huvudmannaskapet för de delar av vägarna 1232 och 109 som vid fastställelse av vägplanen upphör att vara statlig väg.

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 17 maj 2019, SBN § 85 och vann laga kraft den 11 juni 2019.

Planhandlingar finns tillgängliga här på kommunens webbplats Öppnas i nytt fönster. samt på kommunhuset i Svalöv. Handlingar kan även beställas på Plan & exploatering, kontakta växeln på telefon
0418 - 47 50 00.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun