Svalövs kommun

Samråd av detaljplan för Röstånga 4:3 med flera (Ekobyn) i Röstånga

Förslag till detaljplan för Röstånga 4:3 med flera (Ekobyn) finns tillgängligt för samråd under perioden 2019 06 27 – 2019 08 05. Planområdet är beläget i sydvästra Röstånga mellan väg 108 och Lilla Bäljaneå i öster, direkt söder om Lingatan och med Västergatan som löper igenom området.

Skriv alternativtext här...

Planförslagets syfte är att pröva i huvudsak markanvändningen småskaligt bostadsbebyggelse. I förslaget prövas även möjlighet till förskola och icke störande verksamheter såsom hantverk och kontorsändamål m.m.

Planhandlingarna som kan beställas via växeln 0418-47 50 00, finns även tillgängliga här på kommunens webbplats Öppnas i nytt fönster. samt på biblioteket i Röstånga och på kommunhuset i Svalöv, under öppettider.

Genomförandet av planförslaget följer intentionerna i kommunens översiktsplan. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Eventuella synpunkter framförs senast den 5 augusti 2019 skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun