Svalövs kommun

Invasiva arter hotar det naturliga ekosystemet

Just nu är det en härlig tid när det växer och frodas i våra trädgårdar och ute i naturen. Tyvärr kan det bli lite för mycket av det goda och då finns det risk att invasiva växter kommer in och tar över i våra grönskande områden.

Vi är tacksamma om ni kan hjälpa oss att hålla efter dessa invasiva arter i vår kommun.

Skriv alternativtext här...

Sjögull vid Svalövssjön

Invasiva arter

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde. Invasiva arter räknas globalt som ett av de största hoten mot biologisk mångfald och naturliga ekosystem. Dessa arter kan också få stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt på djurs och även människors hälsa.

Problemet med invasiva arter är att de inte tillhör de ursprungliga ekosystemen och konsumerar och tränger bort inhemska arter.

I Svalövs kommun finns flera invasiva arter som till exempel jättebjörnlokan, parkslide och sjögull. Andra arter är spansk skogssnigel, mink, mårdhund, vresrosor och jättebalsamin.

Läs mer om invasiva arter här Öppnas i nytt fönster..

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun