Svalövs kommun

Ny tobakslag från den 1 juli

När den nya tobakslagen träder i kraft den 1 juli så innebär det bland annat att det införs tillståndsplikt på tobaksförsäljning och att det blir förbjudet att röka på uteserveringar och vissa allmänna platser.

bildkollage på cigarettaskar och förbud mot rökning-skylt

Den nuvarande tobakslagen och lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare upphör att gälla och blir nu en gemensam lag. Detta innebär att det efter den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak. Verksamheter som vill sälja tobak efter detta datum måste, mellan den 1 juli och den 1 november 2019, ansöka om tillstånd för att sälja tobak. Under tiden som ansökan behandlas av myndigheten får tobaksförsäljningen fortsätta.

Tillstånd för fortsatt tobaksförsäljning
Verksamheter i Svalövs kommun som fortsatt vill sälja tobak efter den 1 juli ansöker om detta hos Söderåsens miljöförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är också miljöförbundet som ansvarar för tillsynen av att verksamheterna efterlever den nya tobakslagen.

Vad kostar det att ansöka om försäljningstillstånd?
Handläggning och utredning av ett försäljningstillstånd kostar 7 624 kronor (för 2019). Avgiften debiteras oavsett om verksamheten beviljas tillstånd eller avslag. Tillståndsprövningens syfte är att kontrollera den ansökande verksamhetens personliga och ekonomiska lämplighet. Utöver ansökningsavgift betalar verksamheten också en årlig tillsynsavgift. För 2019 är denna avgift 2 859 kronor.

Vid frågor om nya tobakslagen eller vad som gäller i Svalövs kommun, vänligen kontakta:
Söderåsens miljöförbund
Tel: 0435-78 24 70
Webb: www.smfo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rökförbud på uteserveringar och vissa allmänna platser
Rökförbud inne på restauranger har gällt sedan 2005. Med den nya tobakslagen utökas rökförbudet till att det också blir förbjudet att röka på uteserveringar och caféer. Här är det verksamhetsutövaren som ansvarar för att det utökade rökförbudet efterlevs.

Andra platser som omfattas av det utökade rökförbudet är utomhusplatser för kollektivtrafik, inhägnade platser som är avsedda för idrottsutövning utomhus, allmänna lekplatser och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Rökförbudet på uteserveringar och allmänna platser omfattar även flera produkter. Utöver tobak blir det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning samt upphettning av tobak och njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel rökstenar i en vattenpipa.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun