Svalövs kommun

Gemensamt avstamp i humanismens och framtidens tecken!

Som ett avstamp inför det nya läsåret samlade sig sektor utbildning i förra veckan för en gemensam kick-off. Cirka 450 medarbetare deltog på temadagen där humanism och framtidstro stod i fokus. Temadagen genomfördes i Heleneborgshallen i Svalöv och på programmet var det både intressanta föreläsare och kortare kluriga aktiviteter inbokade.

Foto från inledningen av temadagen i Heleneborgshallen.

Föreläsare för dagen var läkaren, professorn och författaren Stefan Einhorn samt framtidsanalytikern Troed Troedson. Einhorns föreläsning handlade om ”konsten att göra skillnad”. Hur lite man än kan bidraga med så kan det göra stor skillnad i slutändan. Troedsons föreläsning fokuserade på ett ”skolväsende för framtiden”. Vilka är utmaningarna och hur ska man möta dessa.

Hans Dahlqvist, utbildningschef i Svalövs kommun, ser dagen som mycket viktig för verksamheterna inom sektor utbildning.

- Det är en väldigt viktig dag för oss att kunna samlas. Det är sällan vi får möjlighet att träffas över våra olika verksamhetsgränser. Därför är detta en viktig del för att skapa gemenskap, en gemensam inriktning, att vi känner att vi är en del av ett större sammanhang och att vi är på väg åt samma håll inom Svalövs kommun samt att vi har tydliga mål och höga ambitioner, säger Hans Dahlqvist.

Foto på Stefan Einhorn, professor, läkare och författare.

Stefan Einhorn föreläste på temat ”konsten att göra skillnad”.

Foto på Troed Troedson, framtids analytiker.

Troed Troedsons föreläsning handlade om utmaningar och lösningar för framtidens skola.

På eftermiddagen redogjorde Joakim Glaser, lektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet, om forskningen som är kopplad till det vi kallar Svalövspulsen. Svalövspulsen är en 20 minuters pulshöjande aktivitet som alla elever i årskurs ett och sju genomför tre morgonpass i veckan. Passens syfte är att positivts stimulera inlärnings-, koncentrations- och minnesförmågan.

Temadagen avslutades sedan med några kluriga uppgifter som medarbetarna skulle lösa samt fysisk aktivitet i form av ”flossdans”.

Foto på när medarbetarna löser kluriga uppgifter.

På temat ”Brainbreaks” försöker medarbetarna lösa kluriga uppgifter.

Kim Hellström (SD), nybliven ordförande i bildningsnämnden, var också mycket nöjd med dagen och riktade ett stort tack till verksamheten.

- Stort tack för att vi inom politiken fick ta del av detta. Det var en stark upplevelse att få träffa all personal, samlad på ett ställe. Att få se alla ansikten hjälpte en att förstå hur stor sektorutbildning egentligen är och hur mycket personal som jobbar och gör sitt bästa för att våra barn och ungdomar ska rustas för vuxenlivet, med allt vad det innebär. Det var också mycket intressanta föreläsningar. Hoppas att personalen hittade bitar som de kan nyttja, och applicera i sitt dagliga arbete ute på skolorna, säger Kim Hellström.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun