Svalövs kommun

Polisens lokala trygghetsmätning

Nu är det dags för Polisen och Svalövs kommun att genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. Enkäten gick ut i slutet av vecka 34 till slumpvis utvalda invånare i åldern 16-85. Är du en av dessa så ber vi dig att ägna en stund åt att besvara frågorna i enkäten.

Skriv alternativtext här...

- Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att framförallt planera det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson, som är ansvarig för trygghetsmätningarna hos Polismyndigheten.

För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

- Vi vill till exempel veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Tack på förhand för din medverkan!

Vid frågor gällande enkäten, vänligen kontakta:
Mats Trulsson, polisinspektör
Tel: 010-56 20 200

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun