Svalövs kommun

Brister i hantering av upphandling

Förvaltningen har vid kontroll upptäckt att ett företag anlitats av Sektor utbildning i en tämligen omfattande utsträckning under ett antal år. I flera fall har det saknats upphandling. Ett specifikt verksamhetsområde har stått för stora delar av de inköpa tjänsterna.

Svalövs kommuns logotyp boet.

Inom verksamhetsområdet finns en medarbetare i ledande ställning med nära anknytning till företaget i fråga. Förvaltningen har initierat en utredning i syfte att klarlägga vilka eventuella brister som förekommit i hanteringen.

Som en konsekvens av utredningen kommer förvaltningen att vidtaga åtgärder för att säkerställa att upphandlingsrutinerna med mera följs. En redan beslutad åtgärd är att centralisera ekonomihanteringen vid Sektor utbildning, för att garantera kvalitet och likvärdighet i ekonomistödet.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Hans Dahlqvist, utbildningschef
E-post: hans.dahlqvist@svalov.se
Tel: 0418-47 50 35

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun