Svalövs kommun

Att leva nära - en samtalsgrupp för anhöriga

Anhörigstödet i Svalövs kommun bjuder in dig som stöttar eller vårdar någon som är långvarigt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning till en samtalsgrupp under hösten 2019.

Skriv alternativtext här...

Plats: Svalöv, exakt adress meddelas i samband med anmälan
Datum: tisdagar, start v 41. Första träffen är den 8 oktober. Uppehåll v 44.
Tid: 17.30-19.30
Anmälan: anmäl dig senast den 25 september (max. antal deltagare är 8)

För anmälan och mer information:
Anna Helkama-Rågård, anhörigsamordnare
tel. 0418-47 64 65
e-post: anhorig@svalov.se

Träffarna är kostnadsfria och det bjuds på fika.

Känner du dig ensam i din situation? Har du behov av att träffa andra som befinner sig i en liknande sits? Anhörigstödet i Svalövs kommun bjuder in dig som stöttar eller vårdar någon som är långvarigt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning till en samtalsgrupp under hösten 2019.

Att stödja och hjälpa en närstående ger både glädje och mening men kan också bitvis vara en ansträngande, ibland en direkt tung och många gånger en ensam uppgift. I gruppen kommer du att vid fyra tillfällen få träffa andra anhöriga som är i en liknande situation. Syftet med samtalsgruppen är att du ska få tillfälle till samtal, reflektion och erfarenhetsutbyte och att du därigenom blir stärkt i ditt anhörigskap.

Vi kommer att arbeta utifrån ett nytt studiecirkelmaterial som heter ”Att leva nära”. Studiematerialet bygger på olika samtalsämnen som visat sig vara angelägna och som ofta återkommer i samtalen med anhöriga. Vid varje träff har vi därför ett övergripande tema som är kopplat till din anhörigsituation (tex. egen tid, stress, min identitet, känslor mm) och som sedan vi diskuterar och reflekterar kring. Kan detta vara något för dig?

Välkommen!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun