Svalövs kommun

Grävarbete i Svalöv

Det pågår förberedelser för dragning av en ny dricksvattenledning in till Svalövs tätort.

Skriv alternativtext här...

Foto: Mostphotos

Just nu utförs arbete utmed väg 1208, Rönnebergsvägens förlängning. Med start den 25 september kommer Västergatan att grävas av och trafiken kommer att ledas ut på grönområdet på en tillfällig väg. Denna kommer att regleras med trafikljus. Arbetet kommer att pågå fram till den 30 november.

Under denna tid kommer det att vara begränsad framkomlighet men möjlighet att ta sig in och ut från området finns.

Utförare är Sydvatten och entreprenören heter Peter Persson Älmby Entreprenad AB.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun