Svalövs kommun

Övning Flinta ökar Svalövs kommuns kunskap inom det skånska totalförsvaret

Runt 400 personer har under senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta.

Skriv alternativtext här...

Lars Persson, Länsstyrelsen, landshövding Anneli Hulthén och Daniel Stepanovic, också från Länsstyrelsen under övningen Flinta.

- Syftet med övningen är att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Övning Flinta är uppdelad i två moment. En distribuerad del som genomförs i respektive organisation och en gemensam del där alla aktörer samlats för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans. Den gemensamma delen är uppdelad på fyra tillfällen, ett i varje hörn av Skåne. Totalt har 39 olika aktörer, med 400 deltagare, från kommuner och myndigheter övats.

- För Svalövs kommun har övningen bidragit till ökad kunskap större insyn i frågorna. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, säger Niklas Schörling, beredskaps- och säkerhetssamordnare.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den nationella totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Totalförsvarsövningen syftar till att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra vid höjd beredskap. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska bygga på befintlig krisberedskap och det är därför viktigt att aktörer i länet redan nu har en god samverkan.

- En viktig uppgift för kommunen är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet såväl under fred - som under kris och krig, säger Niklas Schörling.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun