Svalövs kommun

Full fart framåt med fiberinstallation på landsbygden!

Dagsläge fiberutbyggnad 4 oktober 2019.

Skriv alternativtext här...

SÖS (Skåne Öppna Stadsnät)
Idag har fiberutbyggnaden påbörjats i Håstenslöv. Man har dessutom äntligen kommit förbi Saxån och rör sig nu mot Trä och Tostarp.

Telia öppna stadsnät
I början av veckan meddelade Telia att man nu har börjat skriva avtal med förberedda fastighetsägare i orterna.

IP-Only
De har nu slutfört grävningarna inom Etapp 1 (Heden/Tirup/Tarstad/Munkagårda) och slutför under oktober/november inkopplingarna. Totalt 300 stycken nya abonnenter.
IP-Only är just nu i beslutandefasen för Etapp 2, vilken i sin helhet berör resten av Svalövs landsbygd norr om väg 17.
Etapp 2 omfattar hela 290 kilometer grävningar och cirka 1500 abonnenter.

Statistik
Nedanstående diagram, visar de senaste årens fiberutbyggnad, jämfört med kringliggande, jämförbara kommuner i Skåne.
Svalöv har sedan 2015 "klättrat" 86 platser i fiberrankingen. I rankingen ingår samtliga 290 kommuner.

I mars 2019 hade Svalöv totalt 64 procent anslutna hushåll och
77 procent "Homes passed", alltså förberedda och anslutna hushåll. På landsbygden är 28 procent i dagsläget anslutna.

Diagram över anslutna hushåll till bredband

Dataunderlaget kommer från Post och Telestyrelsen (PTS) och uppdateras i slutet av mars varje år. (Klicka på bilden för större upplösning)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun