Svalövs kommun

Kunskapsresultat över riksgenomsnittet

"Totalt gick drygt 112 000 elever ut årskurs 9 i våras. 84,3 procent av eleverna var behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan”, skriver Skolverket. På Linåkerskolan i Svalövs kommun blev 86,7 procent behöriga till nationellt program på gymnasiet läsåret 18/19. Det gör att resultaten i Svalövs kommun nu alltså ligger över rikssnittet. Sett över en tioårsperiod har det bara inträffat en gång tidigare.

Skriv alternativtext här...

Positiva tendenser

Bara året innan låg kunskapsresultaten i Svalöv ca 6 procentenheter under genomsnittet i riket.

- De senaste två åren kan vi ändå uppvisa tydligt positiva utvecklingstendenser, säger utbildningschef Hans Dahlqvist.

Läsåret 16/17 var behörigheten till gymnasiet nere på 72,8 procent. Läsåret 17/18 ökade andelen behöriga till 78,5 procent och i våras blev alltså 86,7 procent av Linåkerskolans elever behöriga till gymnasiet. På två år har Linåkerskolan ökat andelen gymnasiebehöriga med närmare 14 procentenheter.

- Även om vi ska vara stolta och glada över utvecklingen, ska vi också vara försiktiga med att tolka uppgången. Vi har i nuläget bara ett års starka resultat att luta oss emot. Men några viktiga saker har vi gjort som påverkat resultatutvecklingen. Vi har pekat ut en tydlig gemensam riktning och identifierat några gemensamma utvecklingsprocesser, som vi tror mycket på. Framför allt har vi börjat prata om måluppfyllelse på ett annat sätt än tidigare och vågat uttala att vi ska höga ambitioner. Vi har ökat pressen på oss själva. Men bryter man ner det, är det ändå alltid så att det viktigaste för måluppfyllelsen är de möten och de sammanhang som våra elever och pedagoger skapar tillsammans, säger utbildningschef Hans Dahlqvist.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun