Svalövs kommun

Uppföljning av Medborgarlöftet 2019

Varje år undertecknar Polisen och Svalövs kommun ett medborgarlöfte. Ambitionen är att öka tryggheten och minska brotten i kommunen. Löftet är också en del i det gemensamma strategiska och långsiktiga brottsförebyggande arbetet.

Skriv alternativtext här...

I årets medborgarlöfte har Polisen och kommunen kommit överens om att rikta åtgärder mot trafikproblematiken och tryggheten på offentliga ytor. Dessutom har ungdomar i riskzonen för kriminalitet och asocialt beteende, enligt särskild amverkansöverenskommelse 2017-2019, prioriterats som målgrupp för insatser.

Under året har följande aktiviteter och åtgärder vidtagits enligt löfte och överenskommelse:

Trafikåtgärder

  • Fram till den 11 oktober har 470 ordningsböter skrivits ut i kommunen.
  • Fyra mättillfällen med mobil automatisk trafikövervakningskamera har resulterat i 74 rapporter, vilka ingår i de redovisade 470, av 624 passerade fordon.
  • Sex A-traktorer har rapporterats och/eller tvingats till ombesiktning.
  • Utifrån cirka 35 trafikklagomål, som Polisen registrerat, har 16 riktade mindre kontroller gjorts av Polisens ingripandeverksamhet.

Trygghet på offentliga platser

  • Så kallade hot-spots (aktuella geografiska platser för ordningsstörningar och brott) hålls uppdaterade i särskilt system hos Polisen för att kunna utföra punktinsatser och allmän övervakning i daglig löpande verksamhet.
  • Arbetet med så kallade trygghetsvandringar har inte kommit igång, men i arbetet med kommande överenskommelse mellan Polis och kommun tydliggörs denna ambition, varför förhoppningen är att arbetssättet som särskild aktivitet kommer igång under 2020.

Ungdomar i riskzon

  • Socialtjänsten har under året prioriterat att, främst på individnivå, arbeta med utsatta flickor och pojkar som uppvisat ett avvikande beteende. Polis och socialtjänst har gjort bedömningen att något uppsökande arbete inom kommunen inte varit aktuellt gentemot gruppen ungdomar, då någon tydlig social problematik inte uppmärksammats som möjlig att agera utifrån.
  • Nattvandrarna har fortsatt sin förebyggande verksamhet i Svalövs tätort.
  • Polisen har, genom områdespoliser från Lokalpolisområde Klippan, genomfört information till Linåkerskolans elever i årskurs 8. Avsikten var bland annat att förklara och diskutera konsekvenserna av straffmyndighetsåldern 15 år.
  • Polisiära narkotikainsatser har genomförts, riktade utifrån underrättelser i syfte att upptäcka nya unga brukare i farozonen.

Trygghetsmätning presenteras inom kort
Under hösten har Polisen genomfört en trygghetsmätning, vilken kommunen medfinansierat för att, likt föregående år, kunna mäta sex delområden inom kommunen. Trygghetsmätningen har sammanställts och kommer inom kort att presenteras för Polis och kommun.

Du läsa mer om medborgarlöftet här Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB).

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun