Svalövs kommun

Detaljplan för Norra Svalöv 16:6 (Norra Kyrkvången)

Detaljplanen för Norra Svalöv 16:6 (Norra Kyrkvången) ställs ut för granskning under perioden 6 till 20 december 2019.

Skriv alternativtext här...

Planhandlingar finns under granskningstiden tillgängliga på kommunhuset i Svalöv (under öppettider) och här på kommunens webbplats Öppnas i nytt fönster..

Planområdet omfattar ca 55 000 m2 och är beläget väster och söder om Svalövs kyrka i den nordvästra delen av Svalövs samhälle.

Planförslagets syfte är att förbereda norra delen av fastigheten Norra Svalöv 16:6 för bostadsbebyggelse.

Området är inte tidigare detaljplanelagt. Genomförandet av planförslaget följer intentionerna i kommunens översiktsplan. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.

För mer information eller beställning av handlingar kontaktas Plan och exploatering, Svalövs kommun: 0418-47 50 00 (växel).

Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se, senast den 20 december 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun