Svalövs kommun

Svalövs kommun - vision 2040

Vid måndagens (16/12) kommunfullmäktigemöte antogs visionsdokumentet Svalövs kommun - vision 2040.

Bild på när de politiska gruppledarna undertecknar det gemensamma pressmeddelandet om att visionen är antagen.

De politiska gruppledarna undertecknar det gemensamma pressmeddelandet om att visionen nu är antagen. Från v. i bild: Èmilie Lundgren (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M), Kjell Stjernholm (MP), Elisabeth Salonen Ripa (FI), David Lenander (V).

PRESSMEDDELANDE

På kommunfullmäktigemötet i måndags (16/12) antogs visionsdokumentet Svalövs kommun – vision 2040

Nu är Svalövs kommuns gemensamma vision på plats. Med visionsdokumentet har vi tillsammans tagit ett första steg i resan mot kommunens framtida utveckling fram till 2040.

Det var i november 2016 som kommunfullmäktige beslutade om att arbeta fram en gemensam vision. En visions som ska vara ett stöd för våra verksamheter i det strategiska arbetet med att utveckla Svalövs kommun.

Arbetet påbörjades våren 2018 med en omvärldsdag där politiker, chefer och tjänstepersoner deltog och fokus var omvärldstrender. Sedan fortsatte arbetet med att genomföra en rad workshops för kommunens invånare, företagare, föreningar, skolungdomar och kommunens olika verksamheter. Därefter har den sedan varit ute på remiss hos fullmäktiges politiska partier och i verksamheterna.

Visionen vänder sig till alla som bor i, verkar i och bryr sig om Svalövs kommun. Till oss som vill vara med om att bygga framtiden. Hur framtiden blir är summan av våra gemensamma drömmar, drivkraft och handlingar. Visionen fokuserar på ”fyra rum” som vart och ett ska fungera som en inspirerande hjälp i arbetet med att bygga och utveckla kommunen och verksamheterna. De fyra rummen är: ”Har mod och framåtanda”, ”Knyter samman”, ”Låter människor växa” och ”Har plats för liv”.

Nu när visionsdokumentet är antaget av kommunfullmäktige är tanken att den ska tjäna som inspiration och guide för våra verksamheter i arbetet med att utveckla kommunen. Nu ser vi fram emot nästa steg i visionsprocessen, vilket bland annat innebär att koppla den mot kommunens kommande styrmodell.

Politiska gruppledarna:
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Èmilie Lundgren (S), Fredrik Jönsson (C), David Lenander (V), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Kjell Stjernholm (MP),

För frågor gällande visionens antagande, vänligen kontakta:
Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande,
Tel: 0418-47 50 18, e-post: teddy.nilsson@svalov.se

För frågor gällande visionsarbetet, vänligen kontakta:
Katrina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef
Tel: 0418-47 53 20, e-post: katarina.borgstrand@svalov.se

Svalövs kommun - vision 2040 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun