Svalövs kommun

Premierade för insatser inom kultur, byggnadsvård och miljö

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december delades årets kulturpris, kulturstipendium, byggnadsvårdspremium och miljöpris ut.

Årets mottagare av kulturstipendiet, byggnadsvårdpremien, mijlöpriset och kulturpriset.

Svalövs kulturpris 2019

Charlotte Strömstedt, kulturpristagare 2018

Bo Ingvar Svensson - årets kulturpristagare

Lev livet på landsbygden, det är mottot för Bo Ingvar Svenssons Landsbygdens hus. Bo Ingvar har utvecklat ett huskoncept som harmonierar i Söderåsens kulturmiljö, med helhetssyn på boendet. Bo Ingvar Svensson får Svalövs kulturpris 2019 för sin gärning med att bygga en levande landsbygd i samklang med kultur och natur.

Svalövs kulturstipendium 2019

Martin Liljeroth, kulturstipendiat 2018.

Ida On - årets kulturstipendiat
Ida On får Svalövs kommuns kulturstipendium för sin musikalutbildning vid Balettakademien i Göteborg, så att hon kan fortsätta utveckla sin förmåga som artist.

Byggnadsvårdspremium 2019

Dottern Stephanie Wachtmeister mottog Claus von Lantinghausen Wachtmeisters utmärkelse.

Charlotta och Christer Eldh, ägare till fastigheten Teckomatorp 8:31 - mottagare av byggnadsvårdspremium
Fastighetsägarna har gjort ett omsorgsfullt renoverings- och restaureringsarbete av huset och har visat känsla för såväl detaljer som för helheten. De har arbetat varsamt med byggnadsvård och med stor omsorg och hänsyn till husets ursprung och har även visat ett intresse och kunskap om att förvalta kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Efter renovering och trots vissa förändringar har huset mycket kvar av sin ursprungliga karaktär. Renoveringen är varsamt och kunnigt genomförd, lyfter karaktären på huset och påverkar omgivningen på ett positivt sätt. Svalövs kommun vill uppmärksamma fastigheten Teckomatorp 8:31 och arbetet som har lagts ner på att renovera huset med stor känsla för byggnadens kulturhistoriska och miljömässiga värde genom att tilldela dess ägare Charlotta & Christer Eldh kommunens byggnadsvårdspremie.

Miljöpris 2019

Britta Nylinder, en av miljöpristagarna 2019

Britta Nylinder, Klara Mörk och Victor Gerdau, KollingeTorpargård - mottagare av miljöpriset
Britta, Klara och Victor på Kollinge Torpargård får 2019 års miljöpris för att de skapat ett andelsjordbruk där de producerar Krav-certifierade grönsaker efter säsong. Grönsakerna som lämnas ut på platser nära konsumenten har också skapat mötesplatser där folk lär känna varandra.

Genom sitt gedigna arbete bidrar Kollinge Torpargård till att hålla landskapet öppet och att nå flera av de nationella miljömålen såsom ett rikt odlingslandskap, begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Britta Nylinder, på bilden, mottog priset för Kollinge Torpargård.

Stort grattis till utmärkelserna!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun