Svalövs kommun

Ändring av detaljplan för fastigheten Värmö 6:6 i Billeberga är ute för granskning

Ändringa av detaljplan för fastigheten Värmö 6:6 i Billeberga ställs ut för granskning under perioden
20 december 2019 till 17 januari 2020.

Skriv alternativtext här...

Planhandlingar finns under granskningstiden tillgängliga under öppettider på biblioteket i Billeberga och kommunhuset i Svalöv samt här på kommunens webbplats Öppnas i nytt fönster..

Planområdet omfattar ca 56000 m2 och är beläget öster om Billeberga.

Den gällande detaljplanen från 2008 för fastigheten är begränsande i sitt innehåll trots att den är relativt ny. Genom en planändring så ska förslaget till detaljplan åstadkomma större flexibilitet och utöver dagens tillåtna enfamiljshus även tillåta par-, rad- och kedjehus.

Gällande detaljplan för området antogs 2008. Genomförandet av planförslaget följer intentionerna i kommunens gällande översiktsplan, antagen 2007. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se, senast den 17 januari 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun