Svalövs kommun

Detaljplanen för "Kågerödslund" är nu antagen.

Detaljplanen för del av Kågeröd 1:121 "Kågerödslund" antogs i kommunfullmäktige den 16 december.

Skriv alternativtext här...

Förslag till detaljplan för del av Kågeröd 1:121 ”Kågerödslund” i Kågeröd samhälle, har varit föremål för granskning II under perioden 8 maj 2019 t.o.m. 29 maj 2019.

Den 22 augusti 2019, § 118, föreslog samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan för del av Kågeröd 1:121 ”Kågerödslund”.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 231.

Planområdet är beläget centralt i Kågerödslunds park i slutet av Lundastigen, i Kågeröds samhälle. Huvudsyftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för återuppbyggnad av en samlingslokal. Eftersom det finns en uteförskola i Kågerödslund, prövas även möjligheten att planlägga området för skolverksamhet.

Handlingar kan beställas från Plan och exploatering, Svalövs Kommun. Det går också bra att läsa mer här Öppnas i nytt fönster..

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun