Svalövs kommun

Svalövs kommun avbryter LOV

Kommunfullmäktige beslutade på mötet den 16 december att tidigare beslut om Lag om valfrihetssystem, LOV, gällande hemtjänstinsatser i Svalövs kommun hävs.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Anledning till att beslutet upphävs är att man inom vård- och omsorgssektorn, i samband med omorganisation, uppmärksammat att en genomgripande utredning och kvalitetssäkring av valfrihetssystemet krävs.

I dagsläget finns inga privata aktörer som erbjuder hemtjänstinsatser och under tiden sektorn utreder och tar fram nytt underlag för valfrihetssystemet kommer inga nya externa leverantörer att beviljas leverantörsstatus av hemtjänstinsatser.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Madeleine Moberg, socialchef vård & omsorg
Tel: 0418-47 53 85, e-post: madeleine.moberg@svalov.se

Angelie Fröjd (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Tel: 0418-47 50 40, e-post: angelie.frojd@svalov.se

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun