Svalövs kommun

Del av Onsjövägen stängs av - omledning av trafik

Med start vecka fem kommer del av Onsjövägen i Svalövs tätort att stängas av i etapper för arbete med vatten och avlopp samt järnvägsarbeten.

Karta över avstängningen av Onsjövägen och omledningen av trafik i Svalövs tätort.

Kartan uppdaterad 2020-01-23 (Klicka på bilden för större upplösning).

Det är Trafikverket och NSVA som ansvarar för det planerade arbetet. Arbetet pågår fram till den 3 maj och avstängningen av Onsjövägen omfattar sträckningen från rondellen med korsande väg 106 och öster ut, fram till järnvägen på väg 1208.

Kommer du från Torrlösa (väg 1208) så omleds trafiken söder ut, via Järnvägsgatan, och sedan vidare på Industrigatan ut till Harjagersvägen (väg 106) och tvärtom om du kommer via väg 106 från Kågeröd eller Teckomatorp samt väg 1208 från Tirup.

För gång- och cykeltrafik kommer det att finnas en säker passage över järnvägen cirka 30-50 meter norr om den befintliga järnvägsövergången.

Vi hoppas du har överseende med detta i samband med arbetet.

Frågor gällande järnvägsarbetet - Trafikverket:
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Tel: 0771-921 921

Frågor gällande vatten- och avloppsarbetet - NSVA:
E-post: kundservice@nsva.se
Tel: 010-490 97 00

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun