Svalövs kommun

Daglig verksamhet flyttar till nya lokaler

Nu är det klart att kommunens dagliga verksamhet flyttar från Garvaren i Teckomatorp till nya lokaler i Svalövs tätort.

Foto på Daglig verksamhets nya lokaler i Svalövs tätort.

Daglig verksamhet kommer att flytta in i lokaler på Realskolegatan 10 i Svalövs tätort.

På vård- och omsorgsnämndens möte den 22 januari togs beslut om att flytta verksamheten till nya lokaler. Beslutet grundar sig på en kartläggning som startade våren 2019 och där denna särskilt beaktat lokalanvändningen utifrån brukarnas behov. Den nya hemvisten för LSS-brukarna på daglig verksamhet kommer att bli i lokaler på Realskolegatan 10 i centrala Svalöv.

- Det här kommer att bli väldigt bra för våra brukare och för LSS-verksamheten. Eftersom de flesta av brukarna bor i Svalövs tätort så slipper de transporten mellan Svalöv och Teckomatorp, vilket är positivt för både ekonomi och miljö. En annan positiv effekt, i ett mer långsiktigt perspektiv, är att LSS-verksamheten behöver utvecklas ytterligare. I framtiden kommer våra brukare att ha ett annat behov och då lämpar sig lokalerna och placeringen i Svalöv mycket bra, säger Angelie Fröjd (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Verksamheten som idag bedrivs på Garvaren i Teckomatorp har behov av förnyelse och utveckling. De nya centralt belägna lokalerna, med närhet till övriga samhällsfunktioner samt tillgång till större möjlighet för aktiviteter utomhus i närmiljön, kommer att ytterligare förstärka verksamhetens inriktning mot självständighet för den enskilde brukaren.

Flytten från Teckomatorp till Svalövs kommer att ske sensommaren 2020. I samband med detta planeras det också för att en ny förskola med upp till tre avdelningar ska flytta in i lokalerna på Garvaren.

- En ny förskola på Garvaren är mycket välkommet. I nuläget kan vi inte erbjuda plats för alla barn i Teckomatorp utan här får vi istället hänvisa till Tågarp. Att vi nu är på väg att hitta lösningar som gynnar flera verksamheter samtidigt är mycket bra. Dels gynnar det våra brukare inom LSS men också vardagen för småbarnsföräldrarna i kommunen, Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om en ny förskola på Garvaren i Teckomatorp kommer att behandlas på utbildningsnämndens möte den 30 januari.

Fakta: Vad är daglig verksamhet?

Syftet med insatsen daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), är att den ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Primärt avser insatsen personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte deltar i utbildning. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter den enskildes intressen, behov och förutsättningar.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun