Svalövs kommun

Information om beviljat bygglov

Bygglov har beviljats för åtgärder till stationsområdet kring Söderåsbanan för bullerskydd/bullerskärmar, stängsel, stödmurar/L-stöd, teknikbyggnader, parkeringsplatser, gångbro och hisstorn.

Svalövs kommuns logotyp Boet.

Marklov har beviljats för justering av höjdskillnader för att möjliggöra det nya spåret, plattformarna och den nya utformningen av Järnvägsgatan och cykelvägen.

Åtgärder kommer att utföras på fastigheter SÖDRA SVALÖV 18:3, 9:33, 8:11,30:7, m.fl.,
Diarienummer BRN 2019-0369
Beslutsdatum 2020-01-20

Handlingar finns tillgängliga på Kommunhuset, bygglovsenheten, Herrevadsgatan 10 Svalöv

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun